Tanda Wakof Dalam Al Qur’an

6 kondisi berhenti dalam mambaca al qur’an, kali ini, akan melanjutkannya dengan tanda wakof itu sendiri.
Seperti sebelumnya di sebutkan jikalau wakof itu ialah berhenti baik sesaat atau berhenti dan terputusnya bacaan dan mengambil nafas.

Berikut ialah tanda – tanda wakof tersebut dan pengertiannya

1. Wakof Lazim

Jika menemui tanda wakof ini maka harus berhenti

Bentuk wakof

Contoh :

2. Wakof Muthlaq

Jika bertemu dengan tanda wakof Muthlaq maka lebih baik berhenti pada serpihan yang terdapat tanda wakof tersebut.

Bentuk Wakof

Contoh :

3. Wakof  Ja-Iz

Apabila bertemu dengan wakof Ja-Iz, maka boleh berhenti dan boleh juga lanjut.

Bentuk wakof

Contoh bacaan yang mengandung wakof Ja-iz

4. Wakof Mujauwaz

Apabila bertemu dengan tanda wakof mujauwaz, maka boleh berenti pada kata yang terdapat tanda wkof mujauwaz, akan tetapi jikalau di sambung degan kata berikutnya akan lebih baik.

Bentuk Tanda Wakof Mujauwaz

Contoh bacaan yang mengandung wakof mujauwaz

5. Wakof Mustahab

Apabila bertemu dengan tanda wakof mutsahab sebaiknya berhenti tetapi tidak salah sanggup di sambung dengan suku kata yang berikutnya.

Tanda Wakof Mustahab

Contoh Bacaan

6. Wakof Washol

Jika bertemu dengan tanda wakof washol maka artinya dihentikan untuk berhenti. Kecuali jikalau selanjutnya ialah tanda awal ayat yang membolehkan wakof secara mutlaq. Maka boleh berhenti tanpa di ulangi.

Tanda Wakof Washol

Contoh :

7. Wakof  Murokh khos

Apabila pada suatu bacaan ayat al qu’an bertemu dengan tanda wakof murokho khos maka di beri kebebasan berhenti lantaran darurat yang disebabkan oleh panjangnya ayat atau lantaran kehabisan nafas.

Baca Juga  Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 21-24

Tanda Wakof Murokho khoh

Contoh :

8. Wakof Mustahab Waslah

Wakof ini mengisyaratkan kepada pembaca untuk sebaiknya di sambungkan bacaanya.

Bentuk wakof

Contoh Bacaan

9. Wakof Mu’Anaqom

Jika bertemu dengan tanda wakof muanakom ini boleh berhenti pada salah satu kata yang ada tanda tersebut di atasnya.

Bentuk wakof Mu’anaqom

Contoh Wakof Mu’anaqom

10. Wakof Sima’i

Jika bertemu dengan tanda wakof sima’i artinya pada kata tersebut ialah daerah wakof nabi wakof gufron dan wakof jibril atau wakof Munzal.

Bentuk Wakof
Bentuk wakof mirif dengan tanda saktah yang akan di bahas selajutnya.

Contoh Bacaan

11. Saktah

Tanda saktah atau berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas

Bentuknya

Contoh bacaan

Untuk saktah ini kenapa ada tanda yang mirif dengan tanda wakof sima’i sanggup dilihat pada pembahasan saktah berikut ini Saktah Dalam al qur’an

Demikian pembahasan ihwal tanda wakof bentuk dan contohnya. Praktis – mudahan bermanfaat. aamiin.

Sumber :

Buku Pelajaran tajwid  Abdullah Asy’ari BA

loading...
close