Tajwid Surat At Tahrim Ayat 6

Guru Madrasah mebahas tajwid ayat tertentu. Kali ini tajwid yang ingin dibahas ialah tajwid surat at tahrim ayat 6. Pembahasan sebelumnya silahkan dapat disimak disini tajwid surat an nisa ayat 105 dan tajwid surat al baqarah ayat 284. Atau silahkan gunakan mesin pencarian yang sudah disediakan khusus pada bab atas kalau mencari tajwid ayat yang lainnya.

Surat At tahrim Ayat 6

Sebelum mebahas tajwidnya berikut ialah ayat dan terjemahannya, silahkan disimak alasannya ialah ada pelajaran yang sangat berhaga untuk kita semuanya.
Terjemahannya ; 
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang materi bakarnya ialah insan dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhakakepada Allah Swt. terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. at-Tahrim ayat 6)

Seidaknya dapat kita jadikan pelajaran pada ayat ini ialah kewajiban kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. 
Salah satu caranya ialah dengan terus menerus mengikuti apa yang telah Alloh perintahkan dan menjauhi larangannya.
Dengan ibarat itu Ingsa Alloh akan terbebas dari api nerakan.

Tajwid Surat At tahrim Ayat 6

Baiklah sehabis mengetahui ayat dan terjemahnnya berikut ialah pembahasan tajwidnya.
Perhatikan ayat berikut ini yang sudah diberikan tanda khusus supaya memudahkan untuk pembahasan tajwidnya.
1. Ayat yang diberikan tanda garis warna ungu tajwidnya ialah mad jaiz mungfasil
2. Ayat yang diberikan tanda garis warna biru tajwidnya ialah mad thabi’i / mad asli
3. Ayat yang diberikan tanda garis warna oranye tajwidnya ialah idhar safawi
4. Ayat yang diberikan tanda garis warna kuning tajwidnya ialah idgham bigunah
5. Ayat yang diberikan tanda garis warna merah tajwidnya ialah alif lam syamsiah
6. Ayat yang diberikan tanda bulat warna merah tajwidnya ialah alif lam qamariah
7. Ayat yang diberikan tanda garis warna coklat tajwidnya ialah mad lain
8. Ayat yang diberikan tanda garis warna merah muda tajwidnya ialah mad wajib mut tasil
9. Ayat yang diberikan tanda garis warna hitam tajwidnya ialah idhar khalki
10. Ayat yang diberikan tanda bulat warna kuning tajwidnya ialah idgham bilagunah
11. Ayat yang diberikan tanda bulat warna merah muda tajwidnya ialah mad arid lisukun
12. Ayat yang diberikan tanda garis warna bubuk tajwidnya ialah lamjalalah tafhim
Demikian pembahasan tajwid surat at tahrim ayat 6, agar bermanfaat.
Wassalam
Silahkan simak juga pembahasan lainnya Aturan waris dalam islam.
Baca Juga  Tajwid Surat An Nur Ayat 31
loading...
close