Tajwid Surat Al Maidah Ayat 3

Guru Madrasah menyebarkan tajwid. Kali ini tajwid yang akan dibahas ialah tajwid surat al maidah ayat 3. Pembahasan sebelumnya silahkan lihat di sini Pembahasan Tajwid Qalqalah.

Baiklah sebelum membahas tajwidnya, berikut ialah ayat dan terjemahannya

Ayat dan Terjemahan Surat Al Maidah ayat 3

Terjemahnnya

Wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kau melanggar syiar- syiar kesucian Alloh dan jangan melanggar kehormatan bulan – bulan haram, jangan menganggu hadyu ( binatang – binatang kurban) dan qalaid ( binatang – binatang kurban yang di beri tanda), dan jangan pula mengganggu orang – orang yang mengunjungi baitulharam. Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Tetapi apabila kau telah menuntaskan ihram, maka boleh kau berburu. Jangan hingga kebencianmu kepada suatu kaum sebab mereka menghalang – halangi kau dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas ( kepada mereka). Dan tolong menolonglah kau dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Alloh, sungguh, Alloh sangat berat siksaNya.

Hal yang gampang untuk di pejari dari ayat ini ialah tolong menolong lah dalam kebaikan dan taqwa dan jangan tolong – menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Tajwid Surat Al Maidah Ayat 3

Setelah mengetahui ayat dan terjemahannya berikut ialah klarifikasi tajwidnya.
Perhatikan ayat berikut ini yang sudah diberikan tanda untuk memudahkan penjeasan tajwidnya.

Berikut penjelasannya :

1. Ayat yang diberikan tanda garis warna oranye tajwidnya harfulin
2. Ayat yang diberikan tanda garis warna ungu tajwidnya Alif lam Qamaraiah
3. Ayat yang diberikan tanda garis warna kunig tajwidnya Alif lam syamsiah
4. Ayat yang diberikan tanda garis warna hijau tajwidnya ikhfa
5. Ayat yang diberikan tanda garis warna merah tajwidnya mad thobi’i
6. Ayat yang diberikan tanda bulat warna hijau tajwidnya mad jaiz mungfasil
7. Ayat yang diberikan tanda garis warna ping tajwidnya mad silah khosiroh
8. Ayat yang diberikan tanda garis warna coklat tajwidnya idhar
9. Ayat yang diberikan tanda bulat warna Coklat tajwidnya idhar syafawi
10. Ayat yang diberikan tanda garis warna biru tajwidnya qalqalah sugra
11. Ayat yang diberikan tanda bulat warna biru tajwidnya qalqalah kubra
12. Ayat yang diberikan tanda bulat warna merah  tajwidnya mad iwad
13. Ayat yang diberikan tanda garis warna ping tajwidnya gunnah
14. Ayat yang diberikan tanda garis warna bubuk – bubuk tajwidnya idgham bilagunah

Baca Juga  Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 83

Demikian pembahasan tajwid surat al maidah ayat 3 agar bermanfaat.

loading...
close