Tajwid Surat Al Baqoroh Ayat 177 Lengkap

Guru Madrasah menyebarkan tajwid, kali ini Guru Madrasah akan membahas tajwid yang ada pada Surat Al Baqoroh Ayat 177. Untuk menghidari salah paham pengejaaan nama surat, surat dan ayat inpun dieja dalam bentuk sebagai berikut, yaitu Surat Al Baqarah ayat 177.
Tajwidnya apa saja silahkan disimak hingga selesai.

Ingin tahu dengan pembahasan tajwid sebelumnya, silahkan lihat disini Tajwid Surat Asy Syura Ayat 38 atau dapat disimak juga Tentang Tajwid Lam Ta’rif atau silahkan mencari dengan kolom pemcarian.

Sebelum mebahas tajwidnya sebaiknya kita membaca terlebih dahulu ayat dan terjemahannya. Praktis – mudahan lebih berkesan dan lebih bermanfaat dalam berguru tajwidnya.

Surat Al Baqoroh Ayat 177


Silahkan disimak dan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnnya.
Terjemahnnya :

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat ialah suatu kebajikan, akan tetapi bahu-membahu kebajikan itu ialah beriman kepada Alloh SWT, hari kemudian, malaikat – malaikat, kita – kitab Alloh, nabi – nabi dan memperlihatkan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak – anak yatim, orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang – orang yang meminta – minta: dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang – orang yang menepati akad apabila ia berjanji dan orang – orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan, mereka itulah orang – orang yang benar ( imannya). Dan mereka itulah orang – orang yang bertaqwa.

Baca Juga  Tajwid Surat An Nur Ayat 35

Subahanalloh ayat tersebut sangat luar biasa sekali menjelaskan ihwal jenis – jenis kebaikan.
Ayat ini berkaitan dengan berubahnya arah kiblat dari mengarah ke sebelah timur menjadi ke sebelah barat dan kemudian orang kafir memperolok – olok. Turunlah ayat ini ihwal kabaikan bukanlah mengadapkan wajah ke timur atau ke baratnya melainkan menyerupai di sebutkan dalam ayat tersebut.

Itulah bacaan dan terjemahnnya gampang – mudahan mengakibatkan kita selalu berbuat kebaikan. aamiin.

Selanjutnya ialah pembahasan tajwidnya.

Tajwid Surat Al Baqoroh Ayat 177

Dalam pembasan tajwidnya Guru Madrasahdotom berusaha selengkap mungkin silahkan diperhatikan ayat berikut ini yang sudah diberikan tanda garis dan bundar atau oval yang berwarna – warni.

Berikut ialah tajwidnya

1. Ayat yang diberikan tanda garis warna ungu tajwidnya ialah mad lin
2. Ayat yang diberikan tanda garis warna kuning tajwidnya ialah alif lam komariah
3. Ayat yang diberikan tanda garis warna hijau tajwidnya ialah ikhfa
4. Ayat yang diberikan tanda garis warna oranye tajwidnya ialah mad thobi’i
5. Ayat yang diberikan tanda garis warna coklat tajwidnya ialah idahar safawi
6. Ayat yang diberikan tanda lingkaran warna merah muda tajwidnya ialah gunnah
7. Ayat yang diberikan tanda lingkaran coklat tajwidnya ialah idhar
8. Ayat yang diberikan tanda lingkaran kuning tajwidnya ialah mad badal
9. Ayat yang diberikan tanda lingkaran biru tajwidnya ialah lam jalalah tarkik atau di baca tipis billahi
10. Ayat yang diberikan tanda garis warna biru tajwidnya ialah mad wajib muttasil
11. Ayat yang diberikan tanda garis warna merah muda tajwidnya ialah alif lam syamsiah
12. Ayat yang diberikan tanda garis warna hitam tajwidnya ialah mad arid lissukun
13. Pada ayat yang berwaran biru tua yaitu pada kata wabbnas tajwidnya ialah qolqolah sugro
14  Pada ayat yang berwarna biru renta kedua yaitu pada ucapan roqobb jikalau lanjut membacanya maka pada kata qobb ialah qolqolah sugro namun jika berhenti kebetulan ada tanda wakof ja iz maka tajwidnya ialah qolqolah kubro.

Demikian pembahasan tajwid pada Surat Al Baqoroh Ayat 177 gampang – mudahan dapat dipahami dan dapat mengerti untuk selanjutnya dapat mentukan tajwid pada ayat yang lainnya.

Baca Juga  Hukum Tajwid Idhar Safawi Dan Contohnya

Supaya lebih paham silahkan baca Tajwid Lengkap

Semoga bermanfaat.

Aamiin.

loading...
close