Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 27-30

Guru Madrasah mengembangkan pembahasan tajwid, kali ini tawid yang Guru Madrasah bahas ialah tajwid surat Al Baqarah ayat 27-30. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari pembahasan tajwid surat Al Baqarah ayat 16-28 silahkan dapat disimak juga melalui link tersebut. Baigi temen – temen yang mencari pembahasan tajwid surat Al Baqarah ayat 23-24 tentu ada pada pembahasan ini.
Baiklah berikut pembhasan tajwidnya gampang – mudahan dapat lebih dimengerti.

Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 27-30

Perhatikan ayat berikut ini yang sudah dinerikan tanda

Berikut pembahasannya :

1. Ayat yang diberikan tanda garis warna ungu tajwidnya ialah mad thobi’i.
Tanda madthobi’i itu ialah apabila karakter ya suku/mati sebelumnya tanda kasroh atau karakter wau sukun sebelumnya tanda dlomah atau tanda alif sukun sebelumnya tanda fathah.
Silahkan klarifikasi lengkapnya ada di sini Kaidah Mad Thobi’i.
2. Ayat yang diberikan tanda garis warna hijau tajwidnya ialah ikhfa.
Penjelasan perihal ikfa silahkan dapat di simak pada pembahasan berikut ini.
Tentang Ikfa.
3. Ayat yang diberikan tanda bulat warna kuning tajwidnya ialah lamjalalah tafhim artinya di baca tebal.
4. Ayat yang diberikan tanda bulat warna biru muda tajwidnya ialah iklab.
Tentang Iklab silahkan dapat disimak disini.
5. Ayat yang diberikan tanda garis warna biru renta tajwidnya ialah qalqalah sugra.
Pembahasan perihal apa itu qalqalah dan ada berapa macam qalqalah silahkan dapat di buka di sini.
6. Ayat yang diberikan tanda bulat warna hijau tajwidnya ialah mad Jaiz mungfasil.
7. Ayat yang diberikan tanda bulat warna merah muda tajwidnya ialah idgham bigunah.
Tentang apa itu idgham bigunah dan ada berapa macam idgham silahkan dapat si lihat di sini
8. Ayat yang diberikan tanda garis warna oranye tajwidnya ialah alif lam qamaraiah.
Tentang alif lam silahkan dapat di lihat disini lam ta’rif.
9. Ayat yang diberikan tanda garis warna biru muda tajwidnya ialah mad wajib mut tasil
10. Ayat yang diberikan tanda garis warna coklat tajwidnya ialah mad arid lisukun
11. Ayat yang diberikan tanda garis warna kuning tajwidnya ialah mad lin
12. Ayat yang diberikan tanda bulat warna bubuk – bubuk tajwidnya ialah lam jalalah tarqiq artinya dibaca tipis
13. Ayat yang diberikan tanda garis warna merah tajwidnya ialah idhar safawi.
Tentang idhar safawi ada pada pwmbahasan hukum mim mati bertemu dengan karakter hijaiah.
14. Ayat yang diberikan tanda garis warna merah muda tajwidnya ialah gunnah.
15. Ayat yang diberikan tanda bulat warna coklat tajwidnya ialah idgham mimi atau dapat juga di sebut idgham mutamasilain.
16. Ayat yang diberikan tanda bulat warna merah tajwidnya ialah idhar.
Seputar idhar silahkan dapat di simak pada pembahasan berikut ini Idhar Khalqi.
17. Ayat yang diberikan tanda garis warna bubuk – bubuk tajwidnya ialah alif lam syamsiah.

Untuk pembahasan mad silahkan lihat di sini Macam – Macam Mad.

Demikian pembahasan tajwid Surat Al Baqarah Ayat 27-30, agar dapat di pahami.

loading...
loading...
close