Tajwid Di Surat Al-Insyirah

Guru Madrasah membuatkan pelajaran tajwid, sehabis pembahasan tajwid sebelumnya tajwid surat al baqarah ayat 1-10 kali ini Guru Madrasah membahas tajwid di surat al insyirah atau yang bbiasa dikenal juga dengan nama surat alam nasyoh.

Sebelum membahas tajwidnya berikut ialah ayat dan terjemahannya

Surat Al Insyirah dan terjemahannya

Terjemahan Surat Al Insyirah

1. Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Mahammad)
2. dan Kamipun telah menurunkan bebanmu darimu
3. yang memberatkan punggungmu
4. dan Kami tinggikan sebutan namau bagimu
5. Maka bergotong-royong bersama kesulitan ada kemudahan
6. bergotong-royong bersama kesulitan ada kemudahan
7. Maka apabila engkau telah final dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain
8. dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
Nah itulah ayat dan terjemahannya. Dari terjemahnnya dapat kita ambil pejaran salah satunya ialah setiap kesulitan dalam suatu perjuangan kebaikan niscaya ada fasilitas dan pelajaran lainnya juga mendorong kita biar terus untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan usaha.
Bila telah final satu maka kerjakan yang berikutnya.
Terus menyerupai itu.
Dan yang sangat penting juga ialah harapan, berharap itu hanya kepada Alloh bukan kepada yang lainnya.

Tajwid Surat Al Insyirah

Setelah mengetahui ayat dan terjemahnnya berikut ialah pembahasan tajwidnya.
Perhatikan ayat berikut ini yang sudah diberikan tanda.
1. Pada ayat yang di berikan tanda garis warna ungu tajwidnya ialah idhar safawi.
Dibacanya jelas.
2. Pada ayat yang telah di berikan tanda garis warna biru tajwidnya ialah qalqalah sugra.
Dibacanya memantul Shadd
3. Pada ayat yang telah diberikan tanda garis warna hijau tajwidnya ialah mad. Dibaca panjang 2 ketukan.
4. Pada ayat yang di berikan tanda garis warna kuning tajwidnya ialah ikhfa.
Tentang ikfa silahkan lihat di sini Ikhfa
5. Pada ayat yang telah di berikan tanda garis warna merah tajwidnya ialah mad jaiz mungfasil dibaca panjang.
6. Pada ayat yang di berikan tanda garis warna merah muda atau ping tajwidnya ialah gunna
7. Pada ayat yang telah di berikan tanda garis warna coklat tajwidnya ialah alif lam kamariah
8. Pada ayat yang telah di berikan tanda garis warna oranye tajwidnya ialah mad iwad. Panjang dua harokat.
9. Pada ayat yang diberikan tanda bulat warna biru tajwidnya ialah qalqalah kubro.
Pantulannya lebih besar daripada qalqalah sugro.
Nah demikianlah pembahasan tajwid di surat al insyirah. Semoga bermanfaat.
Sumber Terjemahan ayat :
Al Hikmah Qur’an dan terjemahan penerbit diponegoro
Baca Juga  Tajwid Surat Ali Imran Ayat 104
loading...
close