PAT SMA

Soal Ukk / Pat Sma Kelas 10 (X) Dan 11 (Xi) Kurikulum 2013

Kumpulan Latihan SOAL UKK / PAT Sekolah Menengan Atas MA Kelas 10 (X) dan 11 (XI) Kurikulum 2013. Pada Tahun pelajaran 2017/2018, Pelaksanaan PAT atau Penilaian Akhir Tahun  SMA Sekolah Menengah kejuruan dan MA akan berlangsung pada bulan Puasa atau Ramadhan. Mudah-mudahan  sekalipun sambil berpuasa bagi umat muslim, PAT atau Penilaian Akhir Tahun tetap sanggup terealisasi denga...