Browsing Tag: "Kuantitatif"

Kuantitatif

Dasar Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan merupakan ilmu yang mengkaji penentuan kerangka dasar acara pengumbulan data dan isu terhadap objek yang dikenai perlakuan dan mempunyai vatiasi menurut prinsip statistika. Statistika yakni pengkuantifikasian atau…
close