Soal Uts/ Mid Matematika Kelas 4 Semester 1/ Ganjil

Download Soal UTS/ MID Matematika Kelas 4 Semester 1/ Ganjil. Berdasarkan Kurikulum KTSP 2006. Terdiri dari soal isian dan uraian. 2016-2017

 Sebagai citra dibawah ini juga aku sertakan sebagai soal soalnya Soal UTS/ MID Matematika Kelas 4 Semester 1/ Ganjil

Berikut adalah Soal UTS Ganjil Matematika Kelas 4, siap sahabat download untuk berlatih. Sebagai citra dibawah ini juga aku sertakan sebagai soal soalnya, yaitu:

I. Isilah titik titik dibawah ini dengan balasan yang sempurna !

1. 8 x 4 = … x 8
2. Lambang bilangan dari ” Empat puluh tiga ribu enam ratus” ialah . . .
3. 495.701 = 400.000 + . . . . + . . . .+ . . . . + . . . .
4. Bentuk dari penjumlahan berulang 3 x 27 ialah . . .
5. Hasil dan sisa dari 46.327 : 6 ialah . . . .
6. Bilangan 3612 jikalau dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi . . . .
7. “Seribu sembilan ratus lima puluh rupiah” ditulis . . .
8. Taksiran tertinggi ke puluhan terdekat dari 141 – 86 ialah . . .
9. KPK dari 16 dan 20 ialah . . .
10. Faktor prima dari 60 ialah . . . 

II. Essay

1. Bagaimana cara membaca bilangan 406.327 ?
2. Berapakah nilai angka 9 pada bilangan 178.912 ?
3. Selasaikanlah pembagian berikut  dengan cara bersusun panjang !
4. Sebuah peternak memiliki 6 sangkar ayam.
isi masing masing sangkar ialah 267, 315, 324, 248, 278,  dan 282 ekor ayam. Berapakah kira kira jumlah ayam seluruhnya ?
5. Dua buah lampu hias menyala, secara berurutan, lampu merah menyala setiap 6 detik lampu biru menyala setiap 8 detik. Pada detik ke berapa kedua lampu itu menyala bersamaan ?

Soal yang bekerjasama dengan soal uts kelas 4, yang sudah ready yaitu Soal UTS PKN Kelas 4 Semester Ganjil

Dapatkan Juga

Loading...
loading...
close