Lengkap – Teladan Soal Ukk Bahasa Jawa Kelas 2 Sd/Mi 2018/2019

Hallo Sahabat .com, Kesempatan kali ini admin Soal Terbaru akan membagikan soal UKK Bahasa Jawa untuk kelas 2 SD/MI. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, soal bahasa jawa ini yaitu mata pelajaran khusus. BAGI sebagian anak didik, mata pelajaran Bahasa Jawa memang menakutkan. Bukan tidak mungkin, suatu saat mata pelajaran bahasa Jawa sanggup masuk dalam kategori mata pelajaran ‘momok’ menyerupai halnya matematika dan fisika sebagaimana anggapan mereka selama ini. Sesuatu yang semestinya tidak terjadi. Kita juga sering mendengar kalimat : ”kelak, kita berguru Bahasa Jawa ke Negeri Belanda”.

 Kesempatan kali ini admin Soal Terbaru akan membagikan soal UKK Bahasa Jawa untuk kelas  Lengkap - Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019
Lengkap – Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019

Nah Bagi para adik adik yang ingin mencari refrensi wacana soal Bahasa Jawa. Disini boleh adek adek nikmati. Jangan lupa pantau terus artikel Soal Terbaru.com Insya Allah akan update setiap harinya. Dengan Soal Bahasa Jawa ini diperlukan sanggup membatu para guru dalam mencari refrensi. Semoga Bermanfaat.

Berikut ini Contoh Soal UKK Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI 2018/2019 sanggup di unduh dengan GRATIS di bawah ini :

A. Wenehana tandha ping (x) karakter a,b utawa c minangka wangsulan sing bener !

1. Klambine Fitri anyar …
a. Nyir
b. Banget
c. Gress

2. Pak Rahmat … seneng.
a. Penggalih
b. Manahipun
c. Atinipun

3. Panulise ukara ing ngisor iki sing bener yaiku …
a. Rahma Pasa ing sasi Pasa.
b. Rahma pasa ing sasi pasa.
c. Rahma pasa ing sasi Pasa.

4. Pak Kyai badhe tindak …
a. Mesjid
b. Wihara
c. Greja

5. Ilham lara … ?
a. Sapa
b. Kapan
c. Apa

6. Ibu tuku gula. Tuku basa krama aluse …
a. Mundhut
b. Tumbas
c. Nyuwun

7. Seminggu ping pindho Shafa kramas nganggo …
a. Sabun
b. Sampo
c. Odhol

8. Sawise digawa menyang dhokter, watuke …
a. Adhem
b. Waras
c. Arang-arang

9. Salsabila sinau basa jawa.
Panulisane sing bener yaiku …
a. Salsabila Sinau Basa Jawa
b. Salsabila sinau Basa Jawa
c. Salsabila sinau basa jawa

10. Bapak sampun sare. Basa ngoko lugu …
a. Bapak wis turu
b. Bapak lagi turu
c. Bapak wis waras

11. Bocah sekolah iku kuwajibane …
a. Sinau
b. Ngrewanki ibu
c. Dolanan

12. Yen ana kanca sing lara kudu …
a. Nukokake obat
b. Nyambangi
c. Mamitna marang bu guru

13. Adhik saweg mirsani tv. Tembing mirsani benere …
a. Ndeleng
b. Nonton
c. Ningali

14. Njupuk obat ing apotek kudu nggawa …
a. Surat
b. Resep
c. Karcis

15. Kakehan mangan rujak wetenge …
a. Mumet
b. Puyeng
c. Mules

Loading...

16. Saben esuk jagoku …
a. Ngerik
b. Kluruk
c. Ngorek

17. Sing dhemen (tulung) marang sapepadha.
Tembung ing jero kurung kudune …
a. Tetulung
b. Tulung-tulungan
c. Ditulungi

18. Tulisan sing bener yaiku …
a. alif Sinau bareng karo Fikri.
b. Alif sinau bareng karo Fikri.
c. Alif sinau bareng karo fikri.

19. Yen diparingi hadiah bu guru ngaturake …
a. Inggih bu
b. Matur nuwun
c. Nuwun sewu

20. Pengalamane wong siji lan sijine iku …
a. Padha bae
b. Mesthi padha
c. Beda-beda

B. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung kang mathuk !

1. Mawar, mlathi, anggrek iku klebu jinising …

2. Yen arep mangkat sekolah, aja lali pamit marang …

3. Para warga ….. ngresiki dalan.

4. Kapal-kapal iku padha mandheg ana ing …

5. Olehe pasa sesasi. Sesasi iku = …. dina

6. Sadurunge sasi Sapar sasi …

7. Mangana dhisik mengko mundhak …

8. Pengalaman sing nyenegake tuladhane …

9. Suling iku digawe saka …

10. Wedhuse ngembek.
Kucinge ….

C. Pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi verbal !

1. Gawea ukara pitakon nganggo tembung ngisor iki !
a. Sapa
b. Pira
Wangsulan :

2. Aranana anake kewan ing ngisor iki !
a. Jaran
b. Wedhus
c. Kebo
d. Banyak
Wangsulan :

3. Kepriye carane njaga kuwarasan ?
Wangsulan :

4. Kena ngapa ora pareng dolanan bal-balan ana dalan ?
Wangsulan :

5. Kramakna sing alus !
Aku njaluk pangapura kabeh kaluputanku.
Wangsulan :

Pencarian yang sama :

  • soal bahasa jawa kelas 2 sd semester genap
  • soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 1 kurikulum 2013
  • soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 2 dan kunci jawaban
  • materi bahasa jawa kelas 2 sd semester 2
  • bahan asuh bahasa jawa kelas 2 sd
  • soal bahasa jawa kelas 2 sd semester 2 kurikulum 2013
  • contoh soal bhs jawa kelas 2 sd
  • materi bahasa jawa kelas 2 sd kurikulum 2013
Loading...
loading...
close