Lengkap – Pola Soal Uts Al-Qur’an Hadits Kelas 3 Sd/Mi Semester Genap Terbaru

Sahabat Soal Terbaru.com, Bagaimana kabarnya? Kesempetan kali ini admin ingin mengembangkan soal UTS AL-QUR’AN HADITS Kelas 3 SD/MI Semester Genap Terbaru ya. Soal yang admin bagikan ini terbagi atas beberapa bab soal, dan setiap bab terdapat beberapa soal. Nah diperlukan adik adik sanggup menyebabkan soal ini sebagai latihan mengerjakan soal dari guru. Seperti yang kita ketahui bersama AL-QUR’AN HADITS ialah mata pelajaran khusus bukan wajib. Makara hanya setiap sekola sekolah tertentu yang menerapkan pelajaran ini. Selamat mengerjakan ya.

 Kesempetan kali ini admin ingin mengembangkan soal Lengkap - Contoh Soal UTS AL-QUR'AN HADITS Kelas 3 SD/MI Semester Genap Terbaru
Lengkap – Contoh Soal UTS AL-QUR’AN HADITS Kelas 3 SD/MI Semester Genap Terbaru

Nah Bagi para adik adik yang ingin mencari refrensi wacana soal AL-QUR’AN HADITS. Disini boleh adek adek nikmati. Jangan lupa pantau terus artikel Soal Terbaru.com Insya Allah akan update setiap harinya. Dengan Soal AL-QUR’AN HADITS ini diperlukan sanggup membatu para guru dalam mencari refrensi. Semoga Bermanfaat.

  Berikut ini Contoh Soal UTS AL-QUR’AN HADITS Kelas 3 SD/M Semester Genap Terbaru sanggup di unduh dengan GRATIS di bawah ini :

  A. Berilah tanda silang (x) di depan aksara a,b,c atau d pada jawaban yang tepat !

  1. Surah Al-Qoriah ialah surah yang ke… dalam Al-Qur’an
  a. 101
  b. 102
  c. 103
  d. 104

  2. Al-Qoriah artinya …
  a. Pembukaan
  b. Nikmat yang banyak
  c. Mengetuk dengan keras
  d. Goncangan

  3. Jumlah surah Al-Qoriah ada … ayat
  a. 13
  b. 12
  c. 11
  d. 10

  4. Kelanjutan ayat dibawah ini adalah…
  فَاَماَّمَنْ ثَقُلَتْ
  a. رَاضِيَةٍ
  b. مَوَازِيْنُهُ
  c. هاَوِيَهْ
  d. حَامِيَةُ

  5. Pada hari final zaman yang di ibaratkan mirip bulu-bulu yang berhamburan ialah …
  a. Gunung
  b. Langit
  c. Laut
  d. Manusia

  6. Surah Al-Qoriah diturunkan di kota …
  a. Madinah
  b. Mekah
  c. Palestina
  d. Indonesia

  7. Dalam Al-Qur’an surah yang ke-95 ialah …
  a. Az-zalzalah
  b. Al-Qoriah
  c. At-Tiin
  d. Al-Kautsar

  8. Di kota manakah banyak tumbuh pohon tin …
  a. Kota Palestina
  b. Kota mekah
  c. Kota Damaskus
  d. Kota Madinah

  9. Surah At-Tin menjelaskan bahwa Allah membuat insan dengan …
  a. Tidak sempurna
  b. Kekurangan
  c. Cacat
  d. Sebaik-baik bentuk

  10. Kemuliaan insan dengan makhluk lain ialah alasannya ialah diberikan Allah …
  a. Akal
  b. Hawa nafsu
  c. Budi pekerti
  d. Harta

  11. Tempat Nabi Musa a.s. mendapatkan wahyu secara lanksung dari Allah di …
  a. Bukit nur
  b. Bukit jamur
  c. Bukit Sinai
  d. Bukit tinggi

  12. Orang yang beriman dan berinfak sholeh akan mendapatkan pahala yang …
  a. Terputus-putus
  b. Tak terputus
  c. Berbagi-bagi
  d. Terbelenggu

  13. Dalam sholat seseorang boleh membaca surah At-Tin … Al-Fatihah
  a. Sebelum
  b. Bersama
  c. Setelah
  d. Tanpa

  14. Nama lain surah Al-Fatihah yang artinya induk Al-Qur’an adalah…
  a. As-sab’ul matsani
  b. Ummul kitab
  c. Al-Huthomah
  d. Al-Lail

  15. Dalam surah Al-Fatihah basmalah ialah ayat yang ke …
  a. Lima
  b. Tiga
  c. Empat
  d. Satu

  16. Siapakah Al-Malik yang dimaksud dalam surah Al-Fatihah …
  a. Allah
  b. Malaikat
  c. Nabi
  d. Presiden

  17. Yaumul jaza’ artinya ….
  a. Hari akhir
  b. Hari pembalasan
  c. Hari kebangkitan
  d. Hari kematian

  18. Surah Al-Fatihah ialah surah yang pertama dalam Al-Qur’an oleh alasannya ialah itu dinamakan …
  a. Penutup
  b. Akhir
  c. Penengah
  d. Pembuka

  19. Ketika kita memuji seseorang, maka bergotong-royong kita memuji …
  a. Allah
  b. Nabi
  c. Teman
  d. Malaikat

  20. Al-Qur’an ialah kitab suci umat…
  a. Budha
  b. Islam
  c. Kristen
  d. Hindu

  B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat !
  1. Surah Al-Qoriah menceritakan wacana keadaan hari …

  2. Surah Al-Qoriah diturunkan sehabis surah …

  3. Nama Al-Qoriah di ambil dari ayat ke …

  4. Maksud Zaitun dalam surah At-Tin adalah…

  5. Surah At-Tin tergolong surah …

  6. kalla layumbadzanna fil …

  7. Isi pokok kandungan Surah Al-Fatihah ialah …

  8. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
  Arti dari ayat di atas ialah …

  9.

  10.

  C. Jawablah pwrtanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang benar !

  1. Ceritakanlah bagaimana keadaan pada hari final zaman !

  Jawab :

  2. Tulislah arti surat at-Tin ayat 4 !

  Jawab :

  3. Berilah harokat dan artikanlah !
  اهدناالصراطالالمستقيم

  Jawab :

  4. Sebutkan 3 kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah !

  Jawab :

  5.

  Jawab :

             [Selamat Mengerjakan]

  Pencarian yang sama :

  • soal AL-QUR’AN HADITS kelas 3 sd semester 1 dan kunci jawaban
  • soal AL-QUR’AN HADITS kelas 3 sd semester 2 dan kunci jawaban
  • soal uas AL-QUR’AN HADITS kelas 3 semester 1
  • soal latihan AL-QUR’AN HADITS kelas 3
  • soal ukk AL-QUR’AN HADITS kelas 3 mi
  • soal semester AL-QUR’AN HADITS kelas 3 sd semester 1
  • soal uts ganjil AL-QUR’AN HADITS kelas 3
  • soal uts AL-QUR’AN HADITS kelas 3 semester 1 kurikulum 2013
  loading...
  loading...
  close