Lengkap – Cara Menghitung Skala Peta Dan Jarak Sebenarnya

Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya | Rajasoal.com
Selamat tiba di Rajasoal.com. Kali ini kita akan mencar ilmu wacana skala peta dan cara menghitung jarak sesungguhnya dari suatu titik peta ke titik yang lain.
Untuk lebih gampang dalam memahaminya pribadi aku berikan contoh-contoh soal serta cara penyelesaiannya. 

Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya

Contoh Soal 1: Menghitung Skala Peta

Kota P dan Kota Q mempunyai jarak 800 km. Pada peta jarak kedua kota tersebut ialah 16 cm. berapa skala yang dipakai peta itu?

Penyelesaian:

Diketahui :          jarak sesungguhnya = 800 km = 80.000.000 cm

                            jarak pada peta = 16 cm

Ditanya      :        Skala

Jawab        : 

Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya Lengkap - Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya

Makara skala yang dipakai peta itu ialah 1: 5000.000.

Contoh Soal 2: Menghitung Jarak Sebenarnya

Arman menggambar sebuah sketsa di bukunya. Skala yang beliau gunakan ialah 1: 20.000. Jika jarak dua daerah sesungguhnya ialah 400 meter. Berapa jarak kedua daerah tersebut dalam denah?

Penyelesaian:

Diketahui :          jarak sesungguhnya = 400 m =40.000 cm

                            Skala = 1 : 200

Ditanya      :         jarak pada peta

Jawab         :

Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya Lengkap - Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya

Makara jarak  kedua daerah tersebut dalam sketsa ialah 2 cm. 

Makara panjang sungai sesungguhnya 84 km.

Contoh Soal 3: Menghitung Jarak Sebenarnya

Diketahui peta berskala 1 : 1.800.000. Jarak dua daerah dalam peta ialah 3 cm. Berapa jarak sesungguhnya kedua daerah tersebut?

Penyelesaian:

Diketahui :        pada peta  = 3 cm

        Skala = 1 : 1.800.000

Ditanya      :         jarak sebenarnya

Jawab         : 

Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya Lengkap - Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya

Makara panjang sungai sesungguhnya 54 km.

Contoh Soal 4: Menghitung Skala Peta 

Jarak rumah Ali dan rumah Mita ialah 12 km. Jika dalam suatu sketsa rumah mereka berjarak 2 cm. berapakah skala yang dipakai sketsa tersebut?

Penyelesaian:

Diketahui :        jarak sesungguhnya = 12 km = 1.200.000 cm

        jarak pada peta = 2 cm

Ditanya      :      Skala

Jawab        : 

Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya Lengkap - Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya

Makara skala yang dipakai peta itu ialah 1: 5000.000.

Contoh Soal 5: Menghitung Jarak Sebenarnya

Suatu peta dibentuk dengan skala 1 cm mewakili 12 km. Jika panjang sungai dalam peta ialah 7 cm. Berapakah panjang sungai sesungguhnya?

Penyelesaian:

Diketahui :        pada peta  = 7 cm

        Skala = 1: 1200.000

Ditanya      :         jarak sebenarnya

Jawab         :
Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya Lengkap - Cara Menghitung Skala Peta dan Jarak Sebenarnya
Demikianlah beberapa Contoh Soal Cara Menghitung Skala dan Jarak Sebenarnya disertai Pembahasannya yang dapat kalian pelajari untuk memahami bagaimana cara menuntaskan soal-soal yang berkaitan dengan bahan pelajaran matematika seputar skala dan perbandingan.

Semoga sukses.

Loading...
loading...
close