Khutbah Jumat Angan- Angat Manusia

Kemarin ialah hari jum’at merupakan hari raya mingguan umat islam. Setiap laki – laki muslim yang tidak ada halangan yang syar’i wajib melakukan solat jum’at. Bahkan diperintahkan untuk meninggalkan segala jual beli dan usaha, untuk segera melakukan solat jumat tersebut.
Bagi siapa yang meninggalkan 3 kali solat jumat alasannya ialah lalai maka Alloh akan menutup hatinya.

Perintah Solat Jumat

Barikut ialah Perintah untuk melakukan solat Juma’at QS. Surat Al Jumuah :9

Kerugian Bagi yang tidak Melaksanakan Solat Jumat.

Sedangkan bagi siapa yang lalai tidak melakukan solat jumat 3 kali maka akan di tutup hatinya.

Nah itulah sekilas ihwal kewajiban melakukan solat jum’at dan kerugian ketika tidak melaksanakannya.
Di tutup pintu hati bukanlah kasus sepele alasannya ialah cahaya keimanan, kebaikan munculnya dari hati. Jika hati itu di tutup maka kehidupan akan terasa menyempitkan dan banyak kegalauan.

Berikut ialah kutipan Khutbah Jumat ihwal Angan – Angan Manusia.

Setelah khotib bersahadat dan bersolawat kepada nabi Muahmmad kemudian mengajak kepada kita semuanya untuk meningkatkan ketaqwaan, alasannya ialah hanya orang bertaqwalah yang hidupnya senang dunia dan akhirat. Kemudian berlanjut ihwal angan – angan manusia.

Angan – Angan Manusia

Dalam khutbah tersebut khotib memberikan bila angan – angan insan itu banyak sekali.
Kebanyakan angan – angan insan itu ialah meraih jabatan tinggi, istri – istri anggun dan harta berlimpah, rumah luas dan pasilitas mewah, dan banyak sekali kenikmatan dunia lainnya.
Disisi lain ada pula simiskin yang ingin kaya raya, ada si sakit yang ingin segera sembuh dari sakitnya dan ingin menikmati dunia.
Ada pula si kaya yang sangat benci terhadap kemiskinan tapi terus merasa dirinya miskin, sehingga semangat untuk menambah kekayaanya tidak pernah rapuh.
Dalam hal ini jadi teringat apa yang di sampaikan oleh Rosululloh SAW

Itulah citra angan – angan insan yang masih hidup.

Namun akan lain halnya ketika insan itu sudah meninggal dunia, akankah angan – angan nya waktu hidup tersebut masih melekat?

Kita perlu tahu bila meningalnya insan ada banyak sekali macam, yaitu ada yang meninggalnya itu di harapkan oleh orang lain, ada yang meninggalnya ditangisi orang lain, ada yang meninggal itu orang soleh, ada yang meninggal itu orang baik, ada yang meninggal itu orang jahat dan lain -lain. Orang – orang menyerupai ini tentu ketika meninggal mempunyai angan – angan yang berbeda.

Orang soleh bila meninggal dan sudah diangkat dalam keranda maka akan berkata segeralah bawa saya sedangkan bila yang meninggal itu bukan orang soleh maka akan berkata celakalah kemana mereka akan membawanya.

Itulah citra angan – angan ketika orang sudah meninggal dunia dan akan segera di kuburkan. Sebagaimana keterangan berikut ini dalam sohih bukhori no 1380

 

Bagi mereka yang merasa banyak dosa dan salah akan menyesal telah datangnya janjkematian sehingga mereka akan meminta kembali hidup, sebagaimana firman Alloh

Namun sayang angan – angan untuk kembali kedunia tidak akan dapat terealisasi alasannya ialah Alloh sudah tetapkan orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat kembali ke dunia lagi.

Untuk itulah bagi kita yang masih di dunia angan – angan ini semoga selalu memperbaiki amal kita untuk bekal nanti mengahadap Alloh SWT, mungpung masih ada waktu.
Praktis – mudahan kita yang masih di dunia ini di berikan kesempatan untuk selalu berbuat amal baik. Aamiin.

Nah itulah isi khutbah jumat kemarin yang menggugah, mengingatkan betapa nanti akan ada penyesalan bila tidak banyak berbuat kebaikan.
Praktis – mudahan saja kita semuanya dapat mengisi sisa umur yang kita tidak tahu berapa banyak lagi sisanya ini mengisinya dengan banyak hal yang bermanfaat dunia dan alam abadi . aamiin.

Cukup sekian pembahasan ihwal khutbah Jumat kemarin gampang – mudahan mejadikan kita makin takwa, aamiin.

Silahkan dowload atau menndengarka Khutbahnya disini Khutbah Jumat Angan- Angat Manusia

loading...
close