Ceramah Singkat Bulan Ramadan Tujuan Saum Bulan Ramadan

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokaatuh
Alhamdulillahirobbil ‘alamain wasolatu  wasalamu ala asrofil ambiya iwal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain amma ba’du.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirot Alloh SWT, solawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW.
Alhamdulillah kita memasuki bulan ramadan yang penuh berkah ini. 
Tak terasa satu tahun sudah dilewati sejak ramadan tahun kemarin yang telah meninggalkan kita semuanya.
Apa – apa yang baik yang sudah di lakukan pada ramadan tahun kemudian gampang – mudahan ramadan kali inipun dilakukan dengan lebih baik lagi dan apa – apa yang belum terealisasi pada ramadan tahun kemudian gampang – mudahan sanggup terealisasi pada ramadan kali ini. aamiin Allohumma aamiin.
Hadirin sekalian,
Setiap tahun alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah saum yang mempunyai banyak sekali keutamaan. Praktis – mudahan kita semua disampaikan juga dengan ramadan berikutnya. aamiin
Dari sekian saum yang sudah kita jalankan pada tahun – tahun sebelumnya kalau kita penilaian sudah seberapa banyak sanggup merubah kita menjadi insan terbaik?
Atau sudahkan kita semua meng evaluasinya?
Semua saum di bulan ramadan jangan hingga berjalan begitu saja, kita harus benar – benar mengetahui untuk apa atau supaya apa kita saum di bulan ramadan ini.
Kita harus bertanya pada diri kita masing – masing, sudahkah kita benar – benar menyadari tujuan utama dari saum dibulan ramadan ini?
Meski demikian bukan berarti kita tidak tahu tujuannya, namun sudahkah benar – benar  menyadari atau belum tujuan saum ramadan itu?
Saya sangat yakin sekali setiap orang niscaya pernah mendengar ayat berikut ini.
a’udzubilahiminasyaitonirroziim
Pasti semua sudah hapal dengan ayat tersebut. Mari kita tengok bersama terjemahnnya
Hai orang – orang yang beriman di wajibkan atas kau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang – orang sebelum kau biar kau bertaqwa.

Jika kita lihat bersama terjemahan dari ayat tersebut yang tercantum dalam surat al baqoroh ayat 183 ialah perintah untuk bersaum atau berpuasa di bulan ramadan.
Supaya apa?
Tujuannya yaitu supaya orang – orang yang beriman itu menjadi taqwa.
Karena pada ibadah saum itu melatih kita untuk bersabar, rajin beribadah, untuk menahan nafsu dan menjalankan banyak sekali ibadah.
Sehingga di harapkan sesudah menjalankan ibadah saum sebulan penuh jiwa kita menjadi fitrah dan menjadi orang yang bertaqwa.
Makara sanggup kita simpulkan bersama tujuan dari saum dibulan ramadan ini ialah supaya kita menjadi taqwa.
Seberapa meningkat ketaqwaan kita setelahnya itulah keberhasilan kita di bulan ramadan.
Praktis – mudahan ceramah singkat ini menciptakan kita sanggup mengarahkan saum kita supaya menjadi orang yang taqwa. Aamiin
Dan gampang – mudahan kita benar – benar menjadi orang – orang yang bertqwa. aamiin.
Saya akhiri wabilahitaufik walhidayah 
wassalamualiku warohmatullohi wabarokaatuh.

Cermah Lainnya Ceramah Singkat Ramadhan # Cara Mendapat Pahala Berlipat Ganda

Hal lain yang mungkin bermanfaat buat anda Sambutan Wali Murid
loading...
close