bulan

Nama Bulan Hijriyah Dan Masehi Dalam Bahasa Arab Berserta Nama Hari

Sama halnya dengan  bulan masehi, bulan dalam penanggalan hijriyah juga berjumlah 12. Hal ini dipertegas oleh ayat al qur'an yang berbunyi: “Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ialah 12 bulan (yang telah ditetapkan) di dalam kitab Allah semenjak membuat langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang suci. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kalian men...