Buku PAI dan Bahasa Arab Kurikulum 2013 Kelas 5 MI untuk Guru dan Siswa

Arsip Buku PAI dan Bahasa Arab Kurikulum 2013 Kelas 5 MI  (Madrasah Ibtidaiyah) untuk Guru dan Siswa. Download file PDF.

 Arsip Buku PAI dan Bahasa Arab Kurikulum Buku PAI dan Bahasa Arab Kurikulum 2013 Kelas 5 MI untuk Guru dan Siswa
Buku PAI dan Bahasa Arab Kurikulum 2013 Kelas 5 MI untuk Guru dan Siswa

Buku PAI dan Bahasa Arab Kurikulum 2013 Kelas 5 MI untuk Guru dan Siswa

Buku ini terdiri buku untuk guru dan siswa untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang meliputi Al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), serta Bahasa Arab. Buku-buku ini disusun oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan merupakan implementasi pemberlakuan Kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab kelas 5 (V) MI (Madrasah Ibtidaiyah).

  Download Buku PAI dan Bahasa Arab Kurikulum 2013 Kelas 5 MI untuk Guru dan Siswa

  Silahkan lihat preview salah satu buku dan download file buku lainnya pada link di bawah ini:

  Download File:

  BUKU AKIDAH AKLHAK MIKELAS 5 GURU.pdf

  BUKU AKIDAH AKHLAK MI KELAS 5 SISWA.pdf

  BUKU AL-QURAN HADIS MI KELAS 5 GURU.pdf

  BUKU AL-QURAN HADIS MI KELAS 5 SISWA.pdf

  BUKU BAHASA ARAB MI KELAS 5 GURU.pdf

  BUKU BAHASA ARAB MI KELAS 5 SISWA.pdf

  BUKU FIKIH MI KELAS 5 GURU.pdf

  BUKU FIKIH MI KELAS 5 SISWA.pdf

  BUKU SKI MI KELAS 5 GURU.pdf

  BUKU SKI MI KELAS 5 SISWA.pdf

  Loading...
  loading...
  close